Duyurular:

Vergi 2017-041

14 Mart 2017

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARININ BSMV MÜKELLEFİYETİNE İLİŞİKİN 91 SERİ NO.LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile (R.G. 11.03.2017-30004), elektronik para ve ödeme kuruluşlarının 6493 Sayılı Kanun BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde yapmış oldukları faaliyetleri kapsamında lehlerine aldıkları paralar üzerinden ödemeleri gereken BSMV’ye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.