Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-039

09 Mart 2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 6820 SAYILI KANUN

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin 24 üncü maddesinin, güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştirilmesini öngören Protokol, 25 Aralık 2013 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanmıştı.

Protokol ile bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş; banka gizliliği gibi nedenler ileri sürülerek bilgi değişiminin yapılamaması önündeki engeller kaldırılmış; ayrıca, kendisinden bilgi talep edilen devletin, bu bilgilerin temininde herhangi bir menfaati olmasa dahi yine de talep edilen bilgileri talep eden devlete göndereceği açıkça belirtilmiştir.

Bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanının bu şekilde genişletilmesi ile iki ülke açısından vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve zarar verici vergi rekabeti ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi öngörülmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.