Duyurular:

Vergi 2017-038

09 Mart 2017

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 6822 SAYILI KANUN

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştı.

09.03.2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6822 sayılı Kanun ile söz konusu Anlaşma TBMM tarafından onaylanmıştır.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ile Gambiya Cumhuriyeti’nin iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirmesi ile yürürlüğe girecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.