Duyurular:

Vergi 2017-037

08 Mart 2017

KIDEM TAZMİNATININ GİDER YAZILABİLMESİ İÇİN FİİLEN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTININ İLERİ SÜRÜLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

ÖZET :

Maliye İdaresi geçmişte kıdem tazminatının gider yazılması için fiili ödeme şartı aramamaktaydı.

Fakat günümüzde idari görüş, kıdem tazminatının personele bilfiil ödenmediği sürece gider yazılamayacağı yönünde değişmiştir.

Halbuki gider kaydı için fiili ödeme şartının gerekli olmadığı (tahakkuk etmiş olmasının yeterli olduğu) yönünde Danıştay içtihatları birleştirme kurulu kararı vardır.

Biz de kurul kararına paralel olarak, kıdem tazminatının gider yazılabilmesi için bu tazminatın tahakkuk ederek firma için borç haline gelmiş olmasının yeterli olduğu görüşündeyiz.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.