Duyurular:

Vergi 2017-029

15 Şubat 2017

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 11)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğde KDV uygulamasına ilişkin önemli bazı değişiklikler ve yeni hükümler getirilmiş olduğu için, genel bir Sirküler hazırlanacak, Tebliğin önemli kısımları için de ayrıca müstakil Sirküler çalışmaları yapılacaktır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.