Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-026

06 Şubat 2017

BAZI TAŞINMAZ, HİSSE VE KAYNAKLAR TÜRKİYE VARLIK FONU'NA AKTARILMIŞTIR

(2017/9756 ve 2017/9758 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları)

2016/75 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 Sayılı Kanun (Kanun) ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur.

2016/156 sayılı Duyurumuzda açıklandığı üzere, Kanunun 3’üncü maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun, 2016/9429 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

2016/87 sayılı Sirkülerimizde ise 7 No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde, varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna edilmesi ile ilgilidir yapılan değişiklikler açıklanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.