Duyurular:

Vergi 2017-025

03 Şubat 2017

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile ilgili olarak ayrıca bir Sirküler hazırlanacaktır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.