Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-024

03 Şubat 2017

ADLİ VE İDARİ YARGILAMADA İSTİNAF VE

TEMYİZE İLİŞKİN 2017 YILI PARASAL SINIRLARI

Bilindiği üzere, istinaf uygulaması kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri 20.07.2016 tarihinden itibaren göreve başlamıştır. Bu konuya ilişkin detaylı açıklamalar 01.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı ve 19.11.2015 tarih ve 2015/072 sayılı Sirkülerlerimizde yapılmıştır.

Adli ve idari yargıda ilk derece mahkemelerince verilen kararlarda kesinlik sınırı ile istinaf mahkemelerince verilecek kararlarda kesinlik sınırı ve temyiz sınırı her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmektedir. 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiş olup buna ilişkin ayrıntılar 11.11.2016 tarih ve 2016/092 sayılı Sirkülerimizde belirtilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na (İYUK) göre (Ek Madde 1)  idari yargı için öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.