Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-022

01 Şubat 2017

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN VERGİSEL BOYUTU (1)

TAPU HARÇLARI YÖNÜNDEN İSTİSNA UYGULAMASI

  1. GİRİŞ  :

Anayasamız herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğunu hükme bağlamakta ve Devlete bu hususta görevler yüklemektedir. Yine Anayasamıza göre devletin bir yükümlülüğü de sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmektir.

Bununla birlikte, ülkemizin önemli bir kısmı, deprem riski altında olmasına rağmen, mevcut yapıların büyük bir kısmı muhtemel afetlere karşı dayanıklı değildir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlardan dolayı sosyo-ekonomik problemler yaşanmakta ve Devlet açısından da mali külfetler doğmaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.