Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-020

31 Ocak 2017

 

YATIRIMLARIN PROJE BAZLI DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ÖZ

Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflerine ulaşmasını, Dünya ticaretinden aldığı payın artırılmasını, enerji, hammadde ve arz güvenliğinin temin edilmesini, Ar-Ge harcamalarının artırılmasını, katma değeri yüksek üretim yapısına geçişin hızlandırılmasını temin etmek amacıyla yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesine olanak sağlayacak yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımlara söz konusu düzenleme çerçevesinde sağlanacak destek unsurları, genel teşvik uygulamasındaki desteklerden farklıdır. Her bir yatırım projesi için Bakanlar Kurulunca Destek Kararı yayımlanacaktır. Destek Kararında; yatırım kapasitesi, tutarı ve süresi gibi yatırımın karakteristik değerleri, yatırımcının taahhütleri ile yatırımcıya hangi desteklerin sağlanacağı ve desteklere ilişkin oran, süre ve miktarlar belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Proje Bazında Desteklenecek Yatırımlar, Asgari 100 milyon ABD Doları Sabit Yatırım, Sermaye Desteği, Nitelikli Personel Desteği, Faiz – Hibe Desteği, Enerji Desteği, Kamu Alım Garantisi, Altyapı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.