Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-018

30 Ocak 2017

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN 431 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Bilindiği gibi, vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile Maliye Bakanlığınca belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu Tebliğde değişiklikler yapılmasına yönelik olarak hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı ile halen 431 Sıra No.lu Tebliğ kapsamında bulunmayan bazı mükellef grupları da kapsama alınarak, bunlar tarafından gerçekleştirilen satış, alış, ithalat, ihracat, imalat, dönem başı ve dönem sonu stok bilgilerinin Tebliğ ekinde belirtilen formatlarda elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam ettirilmekte olup, Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler, 15.02.2017 tarihine kadar [email protected]

e-posta adresine gönderilebilir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.