Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-011

17 Ocak 2017

KAYYIMLIK GÖREVİ TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN VEYA KAYYIM OLARAK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN ATANDIĞI ŞİRKETLERİN, ŞİRKET VARLIKLARININ, MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SONUNA KADAR YÖNETİMİNE, SATILMASINA VEYA FESHİ İLE TASFİYESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANMIŞTIR

Hatırlanacağı üzere, 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren başlamak üzere ilan edilen ve devam etmekte olan olağanüstü hal 19/01/2017 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmıştır.

Yine, olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması kapsamında “10/11/2016 tarih ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (Kanun) 24/11/2016 tarih ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un 19 uncu maddesi, kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiyeye ilişkin hükümleri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan onayıyla belirleneceğini düzenlemektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.