Duyurular:

Vergi 2017-009

10 Ocak 2017

TİCARET SİCİLİ HARÇLARININ TAHSİLİ HAKKINDA 17 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca 15 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmişti.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.