Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-008

09 Ocak 2017

ARALIK AYI KDV BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Not: Bu Duyurumuz 2015/27 sayılı Sirkülerimizin güncellenmiş halidir.

Bilindiği üzere Aralık 2016 ayına ait KDV beyannamesi en geç 24 Ocak 2017 tarihinde verilecektir. Bu beyannamenin takvim yılının son KDV beyannamesi olmasından kaynaklanan özelliklerin hatırlatılmasında yarar görülerek aşağıdaki hususlar dikkatlerinize sunulmuştur:

  • KDV indirim hakkı, yıl aşılmamak şartıyla indirimin dayanağı olan belgenin kayda alınması ve bu kaydın yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla kullanılabilmektedir. Aynı takvim yılı içinde olmak şartıyla KDV indirim hakkının geç kullanılması mümkündür. (Kayıttaki bu gecikme bir usulsüzlük fiili olmakla beraber KDV indirim hakkını etkilemez.)  Bu nedenle 2016 tarihini taşıyan belgelere dayalı KDV indirim hakkı, belge tarihinin rastladığı ayda ve yılın sonraki aylarından birinde kayda alınmak suretiyle kullanılabilir.
  • Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin son hesap ayı KDV indirimi açısından Aralık ayı gibidir. 15 no.lu KDV Sirküleri ile bu husus teyit edilmiştir. Ancak 60 no.lu Sirküler ile önceki 59 sirküler (dolayısıyla 15 no.lu sirküler) yürürlükten kaldırılmış, gerek 60 no.lu Sirkülerde gerekse KDV Genel Uygulama Tebliğinde bu konuda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu nedenle Bakanlığın görüş değiştirip değiştirmediği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.