Duyurular:

Vergi 2017-007

09 Ocak 2017

MECLİS GENEL KURULUNDA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN TORBA YASAYA İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLERE İLİŞKİN NAKİT KDV İADESİNİN YIL İÇİNDE YAPILMASINI ÖNGÖREN BİR MADDE İLAVE EDİLDİ

İşletmelere, yatırımcı ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine devam ediliyor. 

Torba Yasa” olarak adlandırılan Tasarının birinci bölümünde yer alan 10 maddesi Meclis Genel Kurulunda 4 Ocak 2017 tarihinde kabul edildi.

Tasarı üzerinde TBMM Genel Kurulunda 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerde ise, Tasarısı'nın 1. bölümünün kabul edilmesinin ardından, ikinci bölümün görüşülmesine geçilerek, ikinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi ve Tasarı’ya yeni bir madde eklendi.

Meclisteki dört siyasi partinin ortak imzasıyla verilen önergeyle Tasarı’ya eklenen bu maddeye göre, indirimli Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanan sektörler, mal ve hizmet gruplarının alacakları nakden iadelerin, bir sonraki yıl yerine yıl içinde yapılmasına imkân sağlanıyor.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.