Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-005

04 Ocak 2017

2016 YILINDA YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

Bilindiği üzere, cari hesap döneminde yararlanılamayan yatırım indirimi hakları, sonraki dönemlere endekslenerek devrolur. Buna göre;

  • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1, 2, 3, 4, 5, 6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

    2016 yılına ait yeniden değerleme oranı 474 no.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olup 3,83’tür. (Bkz. 2016/92 no.lu Sirkülerimiz). Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2016 yılı için %3,83 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.

  • GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 8.4.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.