Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-003

03 Ocak 2017

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

(Karar No.2016/72, R.G. 31.12.2016, 29935)

Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 2016/72 Sayılı Kararı ile, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümü yeniden belirlenmiş olup, yeni iş bölümüne ilişkin uygulama 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karara göre, bugüne kadar olduğu gibi dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava dairesi, diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapmaya devam edecektir.

Ancak önemli bir değişiklik, KDV ile ilgili temyiz başvuruları açısından yapılmıştır.

Bilindiği gibi, bugüne kadar KDV ile ilgili ihtilaflarda temyiz mercii Dokuzuncu Daire idi. Yapılan yeni düzenlemeyle KDV ile ilgili dosyalarda temyiz mercii gelir ve kurumlar vergisi temyiz mercileri ile aynı kılınmıştır. Buna göre, Kararda, yerel idari yargı çevreleri esas alınarak belirlendiği şekilde, gelir ve kurumlar vergisi temyiz başvurularını çözümleyecek olan Üçüncü, Dördüncü ve Dokuzuncu daireler, aynı zamanda aynı yerel idari yargı çevrelerine göre yapılacak KDV temyiz başvurularını da çözümleyecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.