Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-002

02 Ocak 2017

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE (SERİ NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

31/12/2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Tebliğ ile ilgili konu bazındaki Sirkülerlerimiz kısa bir süre içinde hazırlanarak gönderilecektir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.