Duyurular:

Vergi 2017-001

02 Ocak 2017

2017 BAŞINDAN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN GEÇERLİ TEMERRÜT FAİZ ORANININ YILLIK %10,75 OLACAĞINA DAİR TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca bugün yayınlanan Tebliğ, ile 2017 başından itibaren,

“…mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı 150 TL…

olarak belirlenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.