Gösterilen 1 - 9 hepsi 395
1  2 3 4 5 ...
15 Ocak 2018

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

/tr-tr/yayınlarımız/sirkulerler/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2018/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2018-011
09 Ocak 2018

BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ TARİH, SÜRE, TUTAR, HAD VE ORANLARIN YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR(2017/11176 Sayılı BKK, R.G. 01.01.2018 – 30288)

/tr-tr/yayınlarımız/sirkulerler/vergi-2018/vergi-2018-027
09 Ocak 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( SERİ NO:1 ) 

/tr-tr/yayınlarımız/sirkulerler/vergi-2018/vergi-2018-026
09 Ocak 2018

BANKALARCA ÇİFTÇİLERE KULLANDIRILAN BAZI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI SIFIRA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2017/11176 sayılı BKK, Md.5) 

/tr-tr/yayınlarımız/sirkulerler/vergi-2018/vergi-2018-025
09 Ocak 2018

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

/tr-tr/yayınlarımız/sirkulerler/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2018/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-2018-006
Gösterilen 1 - 10 hepsi 395
1 2 3 4 5 ...