KDV-6 (e-kitap)

Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önceki tüm KDV GENEL TEBLİĞLERİ (1-123) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

KDV-6 isimli bu e-kitabımız, yeni KDV Tebliğini ve diğer güncel gelişmeleri içerecek şekilde hazırlanmış olup, sürekli güncellenmektedir.

KDV İADE REHBERİ

 

 

 

 

 

 

1. MADDE - VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER
2. MADDE - TESLİM
3. MADDE - TESLİM SAYILAN HALLER
4. MADDE - HİZMET
5. MADDE - HİZMET SAYILAN HALLER
6. MADDE - İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI
7. MADDE - ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ
8. MADDE - MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
9. MADDE - VERGİ SORUMLUSU
10. MADDE - VERGİYİ DOĞURAN OLAY
11. MADDE - MAL VE HİZMET İHRACATI
12. MADDE - İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER
13. MADDE - ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
14. MADDE - TRANSİT TAŞIMACILIK
15. MADDE - DİPLOMATİK İSTİSNALAR
16. MADDE - İTHALAT İSTİSNASI
17. MADDE - SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
18. MADDE - İSTİSNADAN VAZGEÇME
19. MADDE - İSTİSNALARIN SINIRI
20. MADDE - TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH
21. MADDE - İTHALATTA MATRAH
22. MADDE - ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH
23. MADDE - ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ
24. MADDE - MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR
25. MADDE - MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR
26. MADDE - DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER
27. MADDE - EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ
28. MADDE - ORAN
29. MADDE - VERGİ İNDİRİMİ
30. MADDE - İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
31. MADDE - A.T.İ.K. LERDE ÜÇ TAKSİTTE KDV İNDİRİMİ
32. MADDE - İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM
33. MADDE - KISMİ VERGİ İNDİRİMİ
34. MADDE - İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ
35. MADDE - MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ
36. MADDE - YETKİ
37. MADDE - GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME
38. MADDE - (4369 sayılı Kanun'un 82/5-f maddesi ile kaldırılmıştır)
39. MADDE - VERGİLENDİRME DÖNEMİ
40. MADDE - BEYAN ESASI
41. MADDE - BEYANNAME VERME ZAMANI
42. MADDE - BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI
43. MADDE - TARH YERİ
44. MADDE - TARHİYATIN MUHATABI
45. MADDE - TARH ZAMANI
46. MADDE - VERGİNİN ÖDENMESİ
47. MADDE - GÜMRÜK MAKBUZU
48. MADDE - DÜZELTME İŞLEMLERİ
49. MADDE - TEMİNAT İŞLEMLERİ
50. MADDE - MUHATAP
51. MADDE - MATRAH FARKLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER
52. MADDE - MAKTU VERGİ
53. MADDE - FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ
54. MADDE - KAYIT DÜZENİ
55. MADDE - VERGİ TEMİNATI
56. MADDE - ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ
57. MADDE - VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ
58. MADDE - VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ
59. MADDE - KANUNLARIN UYGULAMA ALANI
60. MADDE - EK VERGİ
61. MADDE - KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDELER
 GEÇİCİ MADDE -1
 GEÇİCİ MADDE -2
 GEÇİCİ MADDE -3
 GEÇİCİ MADDE -4
 GEÇİCİ MADDE -5
 GEÇİCİ MADDE -6
 GEÇİCİ MADDE -7
 GEÇİCİ MADDE -8
 GEÇİCİ MADDE -9
 GEÇİCİ MADDE -10
 GEÇİCİ MADDE -11
 GEÇİCİ MADDE -12
 GEÇİCİ MADDE -13
 GEÇİCİ MADDE -14
 GEÇİCİ MADDE -15
 GEÇİCİ MADDE -16
 GEÇİCİ MADDE -17
 GEÇİCİ MADDE -18
 GEÇİCİ MADDE -19
 GEÇİCİ MADDE -20
 GEÇİCİ MADDE -21
 GEÇİCİ MADDE -22
 GEÇİCİ MADDE -23
 GEÇİCİ MADDE -24
 GEÇİCİ MADDE -25
 GEÇİCİ MADDE -26
 GEÇİCİ MADDE -27
 GEÇİCİ MADDE -28
 GEÇİCİ MADDE -29
 GEÇİCİ MADDE -30
 GEÇİCİ MADDE -31
 GEÇİCİ MADDE -32
 GEÇİCİ MADDE -33
 GEÇİCİ MADDE -34
 GEÇİCİ MADDE -35
 GEÇİCİ MADDE -36
 GEÇİCİ MADDE -37
 GEÇİCİ MADDE -38
 GEÇİCİ MADDE -39