Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
  • Country by Country Report Tools

Country by Country Report Tools

BDO Denet olarak Excel formatındaki CbCR tablolarınızın XML formatına dönüştürülmesi hizmeti sunuyoruz.

OECD’nin BEPS 13 Numaralı Eylem Planı kapsamında çok uluslu şirket grupları tarafından Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’na ek olarak, her yıl ayrıca Ülke Bazlı Rapor (CbCR) hazırlanması gerekmektedir. OECD tarafından bu kapsamda yayımlanan ilgili Kullanıcı Kılavuzu’nda CbC XML Şeması’na yer verilmektedir.

Ülke Bazlı Rapor çok uluslu işletmeler grubunun;

  • faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelirini, vergi öncesi kârını/zararını, ödenen gelir/kurumlar vergisini, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisini, sermayesini, geçmiş yıl kârlarını, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi varlıklarını, ve
  • ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin adını/unvanını, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adını ve her bir işletmenin ana faaliyetlerini

içermektedir.

Excel dosya formatındaki tablolar, CbC Raporlamanın hızlı ve tek tip uygulanmasını kolaylaştırmak ve CbC Raporlarının elektronik olarak hazırlanmasını, dosyalanmasını ve değişimini sağlamak amacıyla CbC XML Şeması formatına uygun şekilde dönüştürülmektedir. Bu şekilde düzenlenen veriler çok uluslu şirket grupları için raporlayan kuruluşun ikamet ettiği ülkedeki yetkili mercilere sunulmaktadır.

CbCR tabloları, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulmakta ve elektronik ortamda XML formatında gönderilmektedir.

BDO Denet olarak CbCR hizmetlerimiz kapsamında Excel dosya formatında hazırlanan raporlarınızın XML formatına dönüştürülmesi konusunda da hizmet vermekteyiz.

Hazır Excel formatındaki Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 verilerinizi aşağıdaki alandan sisteme kolayca yükleyerek XML formatına dönüştürebilirsiniz.

BDO Türkiye CbCR