Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
  • BDO INTERNATIONAL TAX WEBINAR KAYIT

COVID-19’un Şirketlerin Transfer Fiyatlandırması Politikaları Üzerindeki Etkisi (Webınar Dili İngilizcedir.)

Tarih: 05 Mayıs 2020
Saat: 15:00 - 16:00

  

BDO International Tax Webinar
Email
  • ÖZET
  • Webinar Programı

Daha önce benzeri görülmemiş olan COVID-19 krizi, birçok şirketin maliyetlerinde çok az bir azalma ile veya hiçbir azalma olmadan gelirlerinde ciddi düşüşlere sebep olmuştur.

COVID-19’un ekonomik etkisi ve süregelen belirsizliği arttıkça, çokuluslu işletmelerin çoğunun, global işgücü, tedarik zincirleri ve müşteri taleplerindeki aşırı aksamalar nedeniyle yerleşik transfer fiyatlandırma politikalarının artık emsal fiyatların sağlanması konusunda sağlıklı bir şekilde çalışmayacağını düşünmesi muhtemeldir.

COVID-19 krizinin transfer fiyatlandırması politikalarına etkisi ile ilgili önemli pratik bilgileri paylaşacak olan BDO’nun uluslararası Transfer Fiyatlandırma Ortakları Zara Ritchie, Mark Schuette, Paul Daly ve Dirk Elbert’in sunacağı Webinar’a davetlisiniz. Webinar dili İngilizce’dir.

Webinar sırasında ele alınacak konulardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

  • Farklı ülkelerin aldığı önlemler: Transfer fiyatlandırma politikaları ve iş modelleri üzerindeki potansiyel etki
  • Transfer fiyatlandırma döngüsü dahilindeki işletme ihtiyaçları (örneğin likidite): COVID-19’un farklı aşamalarında nasıl yanıt verileceği ve hem kısa hem de uzun vadeli etkilerin nasıl yönetileceği
  • Tedarik zincirinin bozulması, olağanüstü masrafların/kayıpların tahsisi, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (APA) ve diğer özel düzenlemeler üzerindeki etki: Çeşitli iş modelleri ve senaryoları dahilinde özel hususlar

Mevcut sözleşmeler: Çokuluslu şirketlerin işlemlerinde mevcut sözleşmelerden sapmalar