TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2016-07-28
Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken Belgelerin Ertelenmesine İlişkin Duyuru
2016-07-28
Diğer Sağlık Personeli Olarak Belgelendirilen Kişilerin Belge Geçerlilik Sürelerine İlişkin Duyuru
2016-07-28
İşverenlerin E-Borcu Yoktur Aktivasyonu İçin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
2016-07-27
Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkındaki Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016-07-27
Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluuğu Kaldırılmıştır (472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği()
2016-07-26
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi İle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler
2016-07-26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru
2016-07-25
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016-07-25
15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışlar Vergi Matrahından İndirilebilecektir
2016-07-22
Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkındaki Kararda İşverenler Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DUYURULAR

2016-07-27
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ağustos 2016
2016-07-27
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 2016 Yılı Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ağustos 2016
2016-07-26
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeye İlişkin Duyuru Yapılmıştır
2016-07-25
25 Temmuz 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması İle İlgili 83 Sıra No.lu VUK Sirküleri
2016-07-22
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi Meclise Sunulmuştur
2016-07-22
Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
2016-07-18
Hazine Aleyhine Sonuç Veren Düzeltme Beyannameleri Hakkında Yapılacak İşlemler
2016-07-18
Türkiye ile Uganda Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Görüşmeler
2016-07-15
2016 Yılı Adli Tatili
2016-07-15
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edilerek Yasalaştı

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.