TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2016-05-25
Mazeretsiz Olarak İşe Gelmeyen İşçinin Hafta Tatili Ücreti
2016-05-25
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016-05-24
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
2016-05-23
Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı’nın Otomasyon Sistemiyle İlgili Duyurusu
2016-05-23
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 26.05.2016 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Tebliğe İlişkin Kamuoyu Duyurusu
2016-05-23
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklik Hakkında
2016-05-20
Geçici İş İlişkisi Başta Olmak Üzere İş Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
2016-05-12
Bazı İş Kollarında Asgari İşçilik Oranı Tespiti Hakkında
2016-05-11
Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Zorunlu Hale Getirilen Mesleki Yeterlilik Belgelerine İlişkin Bilgi Notu
2016-05-10
İşçinin İşyeri Kuralları ve İşveren Talimatlarına Uyması Bakımından Kamera ile Gözetilmesi ve Denetlenmesi Hakkında

DUYURULAR

2016-05-23
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (R.G. 21.5.2016 - 29718)
2016-05-17
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı
2016-05-16
Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı
2016-05-05
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak İndirime İlişkin 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2016-05-04
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İthal Makine ve Teçhizat Listeleri İş ve İşlemlerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Ekonomi Bakanlığı Duyurusu
2016-05-04
Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar
2016-05-04
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) (R.G. 04.05.2016 - 29702)
2016-05-02
İthalatta Fazladan Alınan KDV'nin Tabi Tutulacağı İşlem
2016-05-02
Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Performans Programı Yayınlandı
2016-04-29
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 9 Taksit Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs 2016

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.